Hier voor jullie zien jullie weer een exemplaar van het mededelingenblad. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een werkelijk nieuws opzet te bewerkstelligen naar aanleiding van kritiek op het oude type, zoals die op de laatste ledenvergadering naar voren kwam. De voornaamste oorzaak hiervan is de vrij grote haast, waarmee dit mededelingenblad gepubliceerd moest worden om te voorkomen dat bepaalde mededelingen hun actualiteit zouden verliezen. Gelukkig hebben we toch niet alleen huishoudelijke mededelingen te bieden in dit nummer, maar presenteren wij ook het verslag van de simultaantelling van najaar 1984, een korte mededeling over zeevogelconcentraties bij het Iberisch schiereiland (de enige bijdrage van iemand buiten het bestuur!) en een zeer korte samenvatting van de eerste duidelijke resultaten van het telwerk, dat afgelopen winter vanaf de productieplatforms K7-FA-1 en K8-FA-1 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is verricht door acht van onze leden. Hopends dat deze aflevering van het blad in ieder geval wel leesbaar zal zijn door het gebruik van een andere stencilmachine blijven we streven naar een fraaier blad voor een beter visitekaartje van onze CvZ.