Hoewel haar doel in het huishoudelijk regelement (artikel 1c) omschreven wordt als “het stimuleren van al die activiteiten welke tot een beter inzicht kunnen leiden in onze kustavifauna”, heeft de Club wan Zeetrekwasrnemers van meet af aan als hoofdactiviteit gehad het verzamelen van trekwaarnemingen aan zee- en kustvogels. Aan andere activiteiten is door de CvZ als vereniging nooit bijzonder veel aandacht besteed. In de ‘beginjaren’ was dat vermoedelijk het geval, doordat de primaire belangstelling erop was gericht de meest elementaire gegevens omtrent het voorkomen en de trek van genoemde vogeltroepen, die op dat moment nog grotendeels ontbraken, boven water te krijgen.