Het zal inmiddels al onze leden wel opgevallen zijn, dat er in de verslaggeving een flinke achterstand is opgelopen. De hoofdreden hiervoor is niet het tijdgebrek van de redacteuren, maar opnieuw het niet optimaal functioneren van de computerpolitiek bij Staatsbosbeheer. Voor najaar 1983 waren alleen de groslijsten als uitdraai verkrijgbaar. Het wachten op de berekeningen van uurgemiddelden en presenties bleek zo lang te gaan duren, dat uiteindelijk besloten werd dit maar op de oude vertrouwde wijze met de hand en het zakrekenmachientje te doen. Zo zullen jullie dan toch binnen redelijk afzienbare tijd dit verslag in de bus aantreffen. Hoe we de achterstand zullen gaan inlopen, is nog onduidelijk. Er wordt o.a. gedacht aan de publicatie van één jaarverslag over 1984, in plaats van de tot dusver gebruikelijke twee halfjaarverslagen. Veel hangt af van hoe de toekomst van het Natuurwetenschappelijk Archief van SBE georganiseerd zal worden bij de huidige reorganisatie van deze overheidsinstelling. Intussen kunnen we niet anders doen dan geduld hebben en hopen op betere tijden.