Helaas is het niet mogelijk gebleken om, zoals in onze bedoeling lag, in dit mededelingenblad iets over de voorlopige resultaten van de twee reeds verrichte strandtellingen te vermelden, daar nog niet alle waarnemers hun gegevens naar ons hebben opgestuurd. Met name van de laatste telling in januari ontbreken nog van vele kustgedeeltes de gegevens, ofschoon er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze stukken niet geteld zijn. Hierbij dan alsnog het vriendelijk verzoek deze achterstallige tellingen zo spoedig mogelijk naar één van onderstaande adressen te versturen. Tevens wijs ik nog even op de komende teldatum, te weten 20/21 april a.s. Een facultatieve telling zei ook worden ingelast voor het weekeinde van 18/19 mei a.s., speciaal in verband met de dan tevens te verrichten internationale telling in het Waddengebied.