Gedurende een tweetal weken in december 1984 en in januari 1985 is een aantal leden van de CvZ in de gelegenbeid geweest oriënterende waarnemingen te verrichten vanaf twee gasproductieplatforms van de Nederlandse Aardolie Maatachappij (NAM). Van deze vier waarnemingsweken zal dit voorjaar een overzichtsrapport verschijnan. In dit artikel een beknopte weergave van wat er deze winter is gezien. Van 5-19 december 1984 werd platform K7-FA-1 (53º34’N, 03°18’E) bezocht door Ben Haase, Nick van der Ham, Jan den Ouden en Kees Camphuysen. Van 9-23 januari werden waarnemingen verricht door Frank van der Ende, Guido Keyl, Maarten Platteeuw en Ramhout de Wijs op het nabijgelegen K8—FA-1 (53º30’N, 03°22’E). Beide platforms staan op ongeveer 120 km ten WNW van Den Helder in 35-40 m diep water (RWS 1979).