In de vorige jaargang van Bird Study, het orgaan van de British Trust for Ornithology, is een reeks artikelen varschenen over de massale sterfte van zeevogels, met name alkachtigen voor de Britse oostkust in februari en maart 1983, toen ook wij in ons land door ongewone aantallen alkachtigen voor onze kust verrast werden. Hieronder worden, deze artikelen kort samengevat.