Hier ligt dan weer het tweede nummer van het Mededelingenblad van de CvZ voor jullie. Andermaal weten we iets meer te bieden dan slechts enkele administratieve mededelingen, aankondigingen en notulen van vergaderingen. Dankzij simultaantelactiviteiten, strandtellingen en een enkel particulair initiatief in het buitenland hebben we drie min of meer lezenswaardige items aan het blad toe kunnen voegen, waaronder zelfs een bijdrage van een niet-bestuurslid. Laten we hopen dat deze tendens zich in de toekomst voort zal zetten, zodat ons goede oude rondschrijven ooit nog eens een echt tijdschrift over zee- en kustvogels zal worden. Er liggen onder andere nog onuitgewerkte gegevens van Meetpost Noordwijk en NAM-platforms die wachten op publicatie, ook al zou het in samengevatte vorm zijn, in ons mededelingenblad. De verandering van redactieadres, die bij het vorige nummer al kon worden opgemerkt, is met ingang van dit nummer definitief van kracht geworden. Toekomstige auteurs (moge het er vele zijnl) wordt dan ook verzocht hun overvloedige bijdragen voortaan tot onderstaand adres te richten. Voor het komende nummer deint de kopy voor half maart 1986 binnen te zijn. In principe wordt alles opgenomen.