Zoals bij de actieve waarnemers al lang bekend is, is er sedert januari 1984 een nieuw type uurtotaalkaart in omloop. De invoering van dit nieuwe type heeft enkele problemen bij de automatische verwerking met zich mee gebracht,maar deze lijken nu grotendeels achter de rug te zijn, zodat het verslag over de eerste helft van 1984 nu weldra vervaardigd zal gaan worden. Omdat er inmiddels door al deze beslommeringen wel een fikse achterstand in de verslaglegging van het zeetrekgebeuren is opgelopen, wordt bij deze aan de waarnemers verzocht de uren zeetrek van najaar 1984 zo spoedig mogelijk op te sturen naar onderstaand adres om in ieder geval de invoering in de computer zo spoedig mogelijk te laten plaats vinden.