Bij de simultaantelling gehouden op 19 en 20 oktober konden ditmaal 10 telposten bemand worden. De weersomstandigheden, kortweg samen te vatten als “rustig herfstweer”, zorgden ervoor dat het weliswaar aangenaam vertoeven was aan de kust, maar ze hebben zeker ook een nadelige invloed gehad op de aantallen vogels. Eigenlijk kan gesteld worden dat alleen de tellers op Schiermonnikoog zich konden verheugen in sterke en gerichte trek. Bij Vlieland en Texel was de trek nog onderhoudend te noemen, bij Huisduinen, de Hondsbossche en Egmond nog net niet vervelend, maar bij de overige telposten was de trek boven zee uitgesproken saai. Voor landvogels scheen het in de Zuidhollandse duinen aanzienlijk interessanter te zijn (Notenkrakers, Pallas’ Boszanger e.d.), zoals een teller uit Noordwijk wist mede te delen. Bij een aantal telposten is dan ook niet de verzochte vier uur geteld (van 08.00 tot 12.00 uur). Toch geven de resultaten van genoemde telposten voldoende aanleiding om een aantal soorten (o.m. duikers, Jan van Gent, Rotgans, Eidereend) nader uit te werken.