In november vorig jaar is in het bestuur van de CvZ in principe de mogelijkheid geschapen dat een groepje leden met een bijzondere belangstelling voor een bepaald deelaspect van het onderzoek naar Nederlandse zee- en kustvogels een min of meer autonoom functionerende subgroep van de CvZ vormt, die zich gericht met dat specialistische onderdeel bezig gaat houden zonder dat het bestuur der CvZ zich met organisatie en/of uitvoering hoeft bezig te houden. Voorwaarde voor het kunnen functioneren van een dergelijke subgroep onder de vlag van de CvZ, sectie der Nederlandse Ornithologische Unie, is wel dat de te formeren subgroep minstens één vertegenwoordiger heeft in het bestuur, die de contacten wederzijds voor zijn of haar rekening neemt. De directe aanleiding tot deze beslissing is geweest de wens van de reeds officieus bestaande “off-shore” groep om een wat duidelijker en officiëlere status te verkrijgen. Dit zou hun slagvaardigheid in onderhandelingen zowel als in hun eigen vooral in de toekomst uit te voeren activiteiten belangrijk kunnen verhogen, terwijl ze naar de buitenwereld toe ook een duidelijker positie zouden gaan innemen (nl. de Off-shore Groep van de Club van Zeetrekwaarnemers, sectie der NOU). Gelijk diezelfde maand november heeft dan ook de Off-shore Groep zich formeel opgericht conform hovenvermelde structuur. Op dit moment bestaat deze groep mensen uit: Johan Apperloo, Melle van Dijk. Ruud van Halewijn, Nick van der Ham, Guido Keijl, Anja van der Niet, Jan den Ouden, Maarten Platteeuw, Rombout de Wijs en de initiatiefnemer van de oprichting Kees Camphuijsen. Voorlopig zal laatstgenoemde functioneren als voorzitter van deze groep, terwijl het secretariaat gevestigd is bij: Maarten Platteeuw, Melis Stokelaan 201, 1813 DG Alkmaar, tel.: 072-400960. We hopen dat de Off-shore Groep binnen deze nieuwe constructie beter naar wens zal kunnen opereren dan voorheen, maar tevens spreken we de hoop uit dat andere groepen eveneens van een dergelijke structuur gebruik zullen gaan maken.