Ook dit jaar zal weer een zeetrekweekend worden gehouden in de kampeerboerderij van J. de Boer nabij de Hondsbossche Zeewering. Door omstandigheden zal het dit najaar later vallen dan ooit tevoren, te weten vanaf vrijdag 7 november (vanaf ongeveer 19.00 uur) tot zondagmiddag 9 november. Lieden, die denken dat dit veel te laat is om enige aardige zeetrek van betekenis te verwachten, moeten maar even terug denken aan najaar 1985, toen rond deze tijd het eigenlijk pas echt leuk begon te worden met massa’s Middelste Jagers, alkachtigen (waaronder heel wat Kleine Alken) en een fikse stroom Noordse Stormvogels. Op vrijdagavond zullen zoals gebruikelijk weer de oude (langzamerhand af en toe zelfs zeer oude) herinneringen kunnen worden opgehaald en de geijkte dia’s van particulieren (en ongeorganiseerden) worden vertoond. Wanneer men niet te laat naar bed gaat, kan de volgende ochtend vroeg worden opgestaan om vanaf het welbekende terras van Paviljoen v/h Minkema te trachten iets terug te zien van al het moois dat zich vorig rond dezelfde tijd hier vertoonde. Mocht dit niet geheel naar wens verlopen, dan zijn er nog altijd de Schoorlse duinen en het niet al te ver weg gelegen Zwanenwater, waar meestal wel enkele vogels vallen waar te nemen. Na het avondeten van de zaterdag zal eerst de jaarvergadering worden gehouden, waarna één van de bestuursleden waarschijnlijk een verhaal zal houden over enkele van de meest opvallende veranderingen in het zeetrekbeeld sinds het verschijnen van het Zeetrekboek.