In 1980 is de CvZ er toe overgegaan de waarnemingsresultaten in een computer op te slaan. In dat jaar werd met Staatsbosbeheer (SBB) overeen gekomen dat zij voor de opslag en de verwerking van de gegevens zorg zou dragen. Na verschillende aanloop problemen, zoals het personeelstekort bij SBB en het veranderen van de uurtotaalkaart (1984) is de aanloopfase nu afgerond. Momenteel beslaat het computerarchief met CvZ-gegevens de periode 1 januari 1980 tot en met 1 juli 1985. Al deze gegevens zijn nu (ondanks de kaartwijzigigng) beschikbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een lijst van alle waarnemingen van een bepaalde soort (of soorten) over een periode op te vragen. Ook kunnen uurgemiddelden (per zevendaagse periode) en presentiepercentages (per maand) over meerdere jaren worden berekend. Al deze gegevens kunnen voor één bepaalde telpost of voor meerdere telposten samen worden uitgerekend.