Volhoudende zeetrektellers krijgen zelfs in Nederland soms een glimp te zien van een walvisachtige. Meestal is dat dan een Bruinvis, soms gaat het om een (zieke) dolfijn, in een enkele geval gaat het zelfs om iets groots. Bij deze wil ik een dringende oproep doen om van dergelijke evenementen goede aantekeningen te’maken (beschrijving van gebruikte veldkenmerken, gedrag, omstandigheden) en die voortaan direct in te zenden naar Kees Camphuysen, p/a CvZ-archivaris.