Van 1 oktober 1993 tot en met 10 januari 1994 is er in het NATUURMUSEUM, Sint Walburgstraat 9 te Groningen, een TENTOONSTELLING OVER ROOFVOGELS. De tentoonstelling behandelt de meest voorkomende roofvogels in Nederland, hoe zien ze er uit, wat eten ze, hoe zijn hun silhouetten, wat is hun leefgebied etc. Tijdens de tentoonstelling worden de mooiste opgezette roofvogels, waaronder de zeearend, uit het depot van het Natuurmuseum tentoongesteld. Speciale aandacht wordt geschonken aan de opkomst van de Grauwe Kiekendief in Groningen, als gevolg van de braaklegging van akkers. Het Natuurmuseum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs voor personen van 12 jaar en ouder bedraagt fl. 2,50. Kinderen van 4 tot 12 jaar en houders van een 65+ kaart betalen fl. 1,50. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang. Voor meer informatie kunt U bellen met dhr. André Brasse, tel. 050-134737.