Het was een mooie dag in het voorjaar om het veld in te gaan om de eerste Havik weer te zien baltsen. Aangekomen bij Witten/De Haar, net buiten Assen, liep ik door het Haarbos, waar al jaren een strijd heerst tussen een havikspaar en een buizerdpaar om een territorium af te bakenen. Na nog geen 200 meter door het bos te hebben gewandeld, stuitte ik op een dood weggemoffeld haviksmannetje (ouder dan 3 jaar). Shit, shit waren de eerste woorden die uit mijn mond kwamen. Al eerder had ik in dit bos een dood haviksvrouwtje, met daarnaast een dood waterhoentje gevonden (datum 27-3-1991). Deze beide bleken vergiftigd. Na het haviksmannetje bestudeerd te hebben, kon ik niet vaststellen of hier sprake was van afschot, vergiftiging, of een natuurlijke dood. Na dit incident besloot ik het bos grondig te doorzoeken.