Inzendingen welke na 15 februari werden ontvangen, werden onderzocht volgens de nieuwe werkwijze zoals weergegeven in het eerste nummer van “De Takkeling”. Voor particuliere inzenders hield dit in dat zij een brief ontvingen waarin werd aangegeven dat de inzending niet in behandeling werd genomen omdat deze niet voldeed aan de gestelde voorwaarden. De inzender kreeg een maand de tijd om alsnog een (onbezoldigd) opsporingsambtenaar in te schakelen.

De Takkeling

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Roofvogels Nederland

Pedro Zoun. (1994). Resultaten van het in 1993 door het CDI-DLO uitgevoerde onderzoek naar de doodsoorzaken van roofvogels en uilen ten behoeve van het opsporen van wetsovertredingen. De Takkeling, 2(1), 11–13.