Op 18 oktober riepen twee sjamanen (Searching Deer en Story Telling Woman) op het Ballooërveld de herfstwinden op hun boodschappen vrij te geven aan de mens (bron: NRC handelsblad 19/10/93). Dit werd een kauw Corvus monedula fataal, het ging als volgt; Ballooërveld, 19 oktober 1993, 8.45 u. Ik zie twee groepen kauwen plotseling samenballen in de lucht. Als dun vloeibare ballen, in elkaar opgaand, winnen ze hoogte. De oorzaak van de paniek is een volwassen mannetje Havik Accipiter gentilis, dat zich schijnbaar ongeïnteresseerd in de buurt van de kauwen begeeft. Eén kauw raakt verwijderd uit de groep. Hij lijkt maaiend met zijn vleugels stil te staan in de lucht als hij moeiteloos wordt ingehaald door de Havik, die hem slaat met een achteloosheid, een leven niet waardig. Havik en kauw zakken steil naar beneden in een reep loofbos en onttrekken zich aan waarneming. Ongeveer een halve minuut later word ik een Buizerd Buteo buteo gewaar, traag afglijdend, af en toe roeiend richting reepje loofbos. Vlak nadat de Buizerd het bosje induikt, vliegt de Havik op en zet zich in de rand van het bos op een kale tak. Weer even later zie ik hem opvliegen en zwoegend hoogte winnen in de richting van een kauw. Tot mijn verbazing zie ik een kopie van wat ik even geleden zag: achteloos wordt een kauw door een Havik geslagen en beide vogels verwijnen in hetzelfde reepje loofbos. Hier wordt het tweetal opgewacht door de Buizerd, die zonder aarzelen en zonder slag of stoot de Havik zijn prooi ontfutselt. Ik besluit te gaan kijken en loop op het bosje toe. De Buizerd vliegt laag uit een boom weg. Eronder vind ik het nog warme lijk van de kauw. Het is een eerstejaars vogel, hij zit goed in de veren en is tamelijk vet. Een tijdje zoeken in het kleine en overzichtelijke bosje levert geen tweede kauweslachtoffer op. Vermoedelijk is het dezelfde vogel geweest die er bij de eerste schermutseling tussen Havik en Buizerd tussenuitkneep. Tevergeefs.