Het is voor een rechtgeaard Veluwenaar wel even wennen om broedvogels te inventariseren in de uitgestrekte, bijna boomloze, veenweidegebieden van Noord-Holland. In het voorjaar van 1993 ontkwam ik er niet aan en heb heel wat dagen doorgebracht in Waterland (de streek tussen Amsterdam en Marken) en andere gebieden in Noord-Holland, om broedvogels op terreinen van Staatsbosbeheer te inventariseren. Wat me nogal frappeerde was het algemene voorkomen van Bruine Kiekendieven in graslandgebieden. De vele voorjaarswaamemingen van “Kieken” die verdreven worden door groepen weidevogels, staan me nog op het netvlies gebrand. Het gaat dan ook goed met de Bruine Kiekendief in Noord-Holland. Op de Waddeneilanden na is de soort nergens in Nederland zó sterk toegenomen als in Noord-Holland (figuur 1). Gebieden met een hoge dichtheid aan Bruine Kiekendieven zijn onder andere Texel, de Wieringermeer, Zaanstreek/Waterland en de polders ten oosten van het Alkmaardermeer. Nagenoeg alle paren broeden in rietvelden maar het jachtgebied omvat ook gras- en akkerlandgebieden in een ruime omgeving van het nest. Vogelaars, maar ook de meeste boeren en weidevogelsbeschermers, zijn blij met de toename van de Bruine Kiekendief. Zo vertelden veel boeren met trots over “hun” paartje, en wisten me precies te vertellen hoeveel jongen er vorig seizoen waren uitgevlogen.