Iedereen weet dat Wespendieven wespenbroed vreten. Ze zijn inderdaad erg goed in het opsporen van wespennesten, het uitgraven ervan en het lospeuteren van de larven en poppen uit de cellen. Misschien dat deze voedselspecialisatie veel mensen ertoe heeft verleid te denken dat Wespendieven in regenrijke zomers slecht af zullen zijn. In de Duitse en Zwitserse literatuur wordt zelfs gesuggereerd dat ze in natte zomers geen broedpoging doen, broedpogingen halverwege afbreken of voortijdig de wijk nemen naar betere oorden. Is dat zo? Zo’n vraag is makkelijker te stellen dan te beantwoorden. Je moet een redelijk aantal paren op de voet volgen (dat vergt al de nodige zweetdruppels), daarnaast moet je iets te weten komen over de talrijkheid van wespen, de vindkans ervan door Wespendieven en de invloed van regen op deze beide. En als een broedsel mislukt, hoe leg je dan een oorzakelijk verband tussen de regen, de wespen en het falen van dat broedpaar? Zou één van de ouders niet door een Havik kunnen zijn gepakt, of tegen een hoogspanningskabel gevlogen?