Op dit moment wordt er weer volop voortgepland en gestorven om ons heen. Baltsgedrag, paringen, nestbouw, voedselvluchten en het gebedel van kleine jongen zijn te zien en te horen waar je je ook bevindt, zowel binnen de bebouwde kom, in tuinen en parken als in de bossen en overige (natuurgebieden. Buizerd en Havik schieten al op. Het ringwerk is op dit moment volop aan de gang. De Sperwers zijn binnenkort aan de beurt. Volgens de eerste berichten ziet het er naar uit dat de Buizerd het moeilijk heeft dit jaar. Kleine legsels, niet uitgekomen eieren en regelmatig hongerige jongen zonder krop op het nest. Hetzelfde geldt voor Torenvalk, Kerkuil en Ransuil. Een van de redenen is hoogstwaarschijnlijk een laag veldmuizenaanbod. De (veld)muizenstand fluctueert behoorlijk, hetgeen onmiddellijk zijn weerslag heeft op de reproduktie van bovengenoemde soorten. Daarnaast hebben ze te lijden onder het koude, winderige en natte voorjaar. De meeste prooidieren blijven in dekking waardoor de pakkans lager wordt. Je treft heel wat drama’s aan tijdens een paar velddagen: verlaten nesten, halfverhongerde (en door grotere nestbroers/zussen aangevreten) jongen, verkeersslachtoffers (veelal foeragerende oudervogels), een ransuilenjong met een volledig afgeklemde en verminkte poot in een kluwen touw op het nest en ga zo maar door. Afijn, that’s life, al is het af en toe wel even slikken.