Tijdens onderzoek naar slaapplaatsen van kiekendieven in het Verdronken Land van Saeftmghe, gelegen in het oostelijk deel van de Westerschelde, werden geregeld gebruikte slaapplaatsen van Blauwe en Bruine Kiekendief gevonden. Daar deze kiekendieven deels van hetzelfde schorrengebied gebruik maken om voedsel te zoeken en in hetzelfde gebied slapen, leek het interessant om te onderzoeken wat de verschillen en overeenkomsten in het wintervoedsel van deze vogels zijn. Door het per maand verzamelen van braakballen op de slaapplaatsen kon ook de seizoensvariatie in voedselkeus per maand worden bekeken.