Op 7 maart j.l. trof ik in de bebouwde kom van Zeijen een niet alledaags jachttafereel waarin een ijverig gehanteerde heggeschaar een groepje Huismussen uit de klauwen van een Sperwer hield. Te aardig om niet even te vernielden. Het geval deed zich voor dat ik om tien over vijf’s middags door Zeijen fietste, toen mijn aandacht werd getrokken door een luidkeels roepende groep Huismussen en heftig gefladder in en op een meidoornhaag. Wat bleek? Een onvolwassen ?-Sperwer trachtte de in de haag teruggetrokken mussen te verschalken. Op zich niet ongebruikelijk. Sperwers achtervolgen hun prooi wel vaker in het struikgewas. Helaas voor de Sperwer was deze meidoornhaag jarenlang met de snoeischaar bijgeknipt. Zo'n geheel volgens de regels der tuinkunst gemodificeerde erfscheiding: 70 cm hoog, aan de top 50 cm breed en kaarsrecht. Het centrum van een dergelijke haag is een tamelijk open weefsel maar tegen de gladgeknipte wanden verdicht het netwerk van takjes en doornen zich tot een onneembare veste.