Onder de grotere arendsoorten komt een verschijnsel voor dat caïnisme wordt genoemd: de eerstgeborene onder de jongen, Caïn, attaqueert het tweede jong. Abel, zodra deze uit het ei is gekropen. Meestal leidt dit tot sterfte van het kleinste jong, ook wel obligaat caïnisme genoemd (Simmons 1988). Minder bekend en slecht gedocumenteerd is het feit dat caïnistisch gedrag ook bij Buizerds optreedt, zij het zelden met fatale gevolgen voor de later geboren jongen (facultatief caïnisme). Dat er geregeld nestjonge Buizerds doodgaan, is geen onbekend verschijnsel (Holstein 1956, Wendland 1957, Mebs 1964, Tubbs 1974), maar in welk stadium dat gebeurt en wat er de oorzaak van is, daar is de literatuur minder duidelijk over (Newton 1977). In dit stukje wordt caïnistisch gedrag onder buizerdjongen beschreven aan de hand van waarnemingen bij nesten in West-Drenthe.