Op maandag 7 maart j.1. stond prominent op de voorpagina van de Drachtster Courant het volgende te lezen: “Haviken ware plaag in gebied rond De Leijen, kippen, eenden, hazen en konijnen prooi van hongerige roofvogelsoort”. Het artikel werd geïllustreerd met een grote kleurenfoto van een dreigend uitziende Havik. “Alles verdwijnt” lazen we en de schrijver van het artikel citeerde een geïnterviewde buurtbewoner, die het niet ondenkbeeldig achtte dat straks “ook de jonge schapelammeren worden gepakt”. Kort daarop was het weer raak. Ditmaal in het Nieuwsblad van het Noorden van 19 maart. “Havik richt slachting aan in Assen”. De redactie vond het