Ondergetekende is sinds 1991 bezig met een onderzoek aan Sperwers in westelijk Noord-Brabant, met als basisgebied (= ieder jaar volledig onderzocht) een ruim 3000 ha groot gebied ten zuidoosten van Roosendaal. Voedselonderzoek neemt hierbij een belangrijke plaats in. Vanaf juni 1992 worden zowel’s zomers als ’s winters systematisch prooien verzameld.