Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de mogelijkheden voor onderzoek naar de doodsoorzaak van wilde vogels. In de praktijk bestaat de behoefte naar dergelijk onderzoek voornamelijk bij het aantreffen van dode roofvogels, waarvan het vermoeden bestaat dat de vogel is geschoten of vergiftigd. Het GDI te Lelystad onderzoekt uitsluitend materiaal in verband met de opsporing van bepaalde wetsovertredingen, zoals met betrekking tot Vogelwet en Bestrijdingsmiddelenwet. Het materiaal dient te worden ingezonden door opsporingsambtenaren van polite, AID of andere opsporingsdiensten. Dit diagnostisch onderzoek wordt in twee stappen uitgevoerd, namelijk al of niet gratis.