De Velduil heeft het in Nederland maar moeilijk. Niemand lijkt zich druk te maken over het gegeven dat deze soort het in Nederland hartstikke slecht doet. Ook onderzoekers hebben de soort in Nederland tot dusverre links laten liggen. Het zal in beide gevallen wel iets met de levenswijze van deze boeiende uil te maken hebben. Van de Mol weten we eigenlijk ook niet bijster veel. Hoewel dit zoogdier zich op een grote belangstelling van duizenden agrariërs en liefhebbers van de propere Hollandse tuin mag verheugen, weten we in Nederland niet veel van de Mol (met uitzondering van het proefschrift van Haeck). Eén ding weten we wel: deze soort komt op de Waddeneilanden niet voor. Afgezien van een vondst in 1985 in een braakbal van een Zilvermeeuw op Terschelling zijn er geen recente meldingen van Mollen op de Waddeneilanden bekend (Broekhuizen et al 1992).