Een steekproefsgewijze kartering in Schotland leverde een schatting van 570 (plus en min 150) paren op. Sinds 1968-72 heeft het broedareaal zich uitgebreid, zij het dat de aantallen op sommige heidevelden (“grouse moors”) zijn afgenomen. Het nestsucces op hoenderheides was slechts 14%, tegen 40% op gewone heidevelden en 66% in jonge naaldhoutaanplantingen. Veel mislukkingen op hoenderheides zijn te wijten aan menselijke vervolging. Jaarlijks worden naar schatting 30-80 broedende vrouwtjes illegaal gedood op de hoenderheides.