De zomer zit er weer op. De eerste inventarisatie-resultaten druppelen binnen. Het jaarverslag met alle resultaten over 1994 staat voor februari op de planning. Gaven we voorheen een apart jaarverslag op A4-formaat uit, vanaf heden wordt dit een vast deel van het februarinummer van De Takkeling. Het wordt een dubbeldik exemplaar, met alle inventarisatiegegevens uit heel Nederland, voor zover deze ons bereiken. Eenieder die zijn of haar gegevens over roofvogels opgenomen wil zien, wordt verzocht deze vóór 15 december op te sturen naar de WRN, Aekingaweg 3, 8426 GN te Appelscha. In de rubriek ’Mededelingen en oproepen’ staat vermeld op welke manier dit dient te gebeuren. In de provincies of regio’s waar al een coördinator actief is, loopt alles in eerste instantie via de provinciale of regionale coördinator. De Takkeling groeit als kool. Dit keer kregen we zoveel kopij aangeleverd dat we een deel moesten bewaren voor het volgende nummer. Zoals U ziet verschijnen er naast de korte artikelen ook langere, meer inhoudelijke stukken. Deze zijn voorzien van een korte Engelse samenvatting. Mensen, schrik er niet van, we krijgen geen kapsones of zo. Door de publiciteit rondom de Ecologische Atlas echter is, ook buiten Nederland, bekend geraakt dat hier een actieve roofvogelwerkgroep bezig is. Vandaar dat we regelmatig aanvragen uit het buitenland ontvangen voor informatie.