In het jaarverslag van de Werkgroep Roofvogels Nederland over 1993 zijn door een ongelukkige samenloop van omstandigheden de door Willem Louwsma in Friesland geringde nestjongen van roofvogels en uilen niet vermeld. Het betrof hier in totaal 230 vogels, en wel 45 Bruine Kiekendieven (op 14 nesten), 14 Buizerds (7 nesten), 9 Haviken (4 nesten), 144 Torenvalken (34 nesten) en 18 Ransuilen (6 nesten). Bovendien werden nog 107 jonge Kerkuilen geringd. Enkele ringzaken uit het seizoen 1994 zijn het vermelden waard. Van de Bosuil konden op 2 mei twee jongen worden geringd in Gaasterland. Het broedgeval ontdekte ik dankzij een veel te vroeg uit een oude nestkast gevlogen jong, dat als een pluizebol in elkaar gedoken langs een bospad zat. Voor zover bekend is dit het derde geslaagde broedgeval van een Bosuil in Gaasterland. De andere twee vonden plaats in 1990 en 1993. Onder Workum werden drie jongen van de Steenuil geringd, een voor ZW-Friesland zeldzame broedvogelsoort.