U herinnert het zich mogelijk nog, herfst 1991: dode Buizerds bij de vuilstort van Delfzijl, vergiftigde Buizerds nabij de A7 afslag Veendam en doorlopend problemen bij Harkstede. Vooral bij Harkstede liepen de aantallen met opzet gedode roofvogels de spuigaten uit. In verband met het probleem bij de vuilstort van Delfzijl hebben Gerard Bulthuis en ondergetekende in voorjaar 1992 contact opgenomen met de politie van de havenstad en met de burgemeester, de heer Haaksman. Uit dit gesprek kwam een constructief voorstel. Alle jagers in de regio Delfzijl en omgeving hebben via de politie een informatieve mailing over roofvogels gekregen, met daarbij een brief van de korpschef. Tot op heden deden zich rond Delfzijl geen problemen meer voor.