Gaarne wil ik reageren op de artikelen van Quist (1994) en Peeters (1994). Terecht merkt Maria Quist op dat een negatief, tendentieus artikel over roofvogels een geweldige invloed heeft op een aanzienlijk aantal lezers. Ze schrijft: ’Veel mensen geloven wat er staat, zeker wanneer men geen kennis van zaken heeft over het betreffende onderwerp.’ Het bericht over een door een Havik aangerichte slachting in de Drachtster Courant (7 maart) en in het Nieuwsblad van het Noorden (19 maart) is, ondanks aanvankelijke weigering tot rectificatie van het bericht door het Nieuwsblad van het Noorden, niettemin toch in allerlei toonaarden gecorrigeerd. Men kreeg dus volop de gelegenheid de lezer beter te informeren. Bij wijze van commentaar op de twee onzinverhalen schrijft Maria Quist: ’Wat opvalt is echter de vijandige, tendentieuze toonzetting wanneer (men vermoedt dat) er sprake is van een roofdier dat zich “heeft vergrepen” aan loslopend kleinvee op erven of in parkjes. Er wordt gesproken in termen van “slachtingen”, etc.