Het broedseizoen 1994 is achter de rug. Het was een tamelijk beroerd jaar voor roofvogels, vooral vanwege voedselschaarste (dip in veldmuizencyclus, slecht weer in voorjaar). We zijn nu bezig een overzicht te maken van het roofvogelwerk in Nederland. Dit komt in het jaaroverzicht, te verschijnen in De Takkeling (eerste nummer in 1995). Willen de waarnemers daarom hun gegevens zo spoedig mogelijk inzenden, bij voorkeur door gebruik te maken van onze formulieren. De volgende gegevens zijn van belang: plaats en omvang van studiegebied (voeg een kaartje toe), medewerkers, intensiteit van onderzoek (globaal, bijvoorbeeld aantal dagen per maand besteed aan veldwerk), onderzochte soorten en broedbiologische gegevens (in te vullen op de formulieren). Indien vertrouwelijkheid is gewenst, graag vermelden op de formulieren. Formulieren kunnen worden aangevraagd bij, en worden opgestuurd naar: Landelijk Coördinator WRN, Maria Quist, Aekingaweg 3, 8426 GN Appelscha.