Bij deze bewerking van ringgevens werd een onderscheid gemaakt tussen de vondsten van wildgevangen roofvogels en van in asiels opgelapte roofvogels. De overlevingskansen van opgelapte roofvogels en uilen waren aanmerkelijk kleiner dan van wilde vogels. Zonder goede uitwenpraktijken, en zonder aanbieding van zeer geschikte leefgebieden, heeft het loslaten van opgelapte roofvogels en uilen geen zin (vanuit populatie-oogpunl).