In de provincie Groningen werden in 1994 vier gebieden min of meer systematisch onderzocht (aandachtsgebieden): het Oldambt, Westerwolde, Duurswold en het Westerkwartier (fig. 1). De gegevens werden verzameld met behulp van de volgende mensen: Oldambt: Mamix Jonker, Lex Tervelde, Marlijn Bakker, Ben Koks en Erik Visser, Westerwolde: Nico de Vries, Bertus Arends, Jan Bücking en Alex Vissering, Duurswold: Peter de Boer, John de Boer en Johan Vochteloo, Westerkwartier: Willem Hovinga, René Oosterhuis, Jan Tjoelker, Pieter Tepper en Douwe Duursma. Buiten de aandachtsgebieden is door Jan Glas, Ben Ludema, Gerard Bulthuis, Piet Glas, Martin Olthoff en Johan Bos materiaal aangedragen. Door een misverstand zijn vorig jaar (1993) de gegevens uit Westerwolde niet in het jaarverslag opgenomen.