Dit verslag betreft de inspanningen van de WRN medewerkers op de vaste wal van Friesland. De Waddeneilanden en het Lauwersmeer zijn niet inbegrepen. In Friesland worden in vier gebieden sinds enkele jaren de roofvogels systematisch onderzocht vanwege misstanden ter plaatse (aandachtsgebied) of juist vanwege het ontbreken van misstanden (referentiegebied). De gebieden zijn: de omgeving van Beetsterzwaag, de Lindevallei in het zuidoosten van de provincie, de omgeving van Ravenswoud in het uiterste zuidoosten en het boswallenlandschap rond Twijzel. De referentie- en aandachtsgebieden worden beknopt beschreven. Gegevens over oppervlakten zijn niet exact.