Afgelopen jaar werden in negen gebieden de roofvogels op min of meer gestandaardiseerde wijze onderzocht. De oppervlakte van de negen gebieden tezamen bedroeg 46678 ha, waarvan ongeveer 25 procent met bos is bedekt. De ligging van de gebieden is weergegeven in figuur 1. Oppervlakten en onderzoekers staan vermeld in tabel 1. Naast de contactpersonen waren werkzaam in gebied 2 Kees Bakker, in gebied 3 Arie Koopman, in gebied 4 Henk Jan Ottens en in gebied 5 René Meek, Marnix ter Beek en Serge ter Beek.