In 1994 is wederom getracht zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van roofvogelterritoria. De gegevens die door de vele vrijwilligers werden aangedragen hadden hoofdzakelijk betrekking op de terreinen buiten de referentiegebieden. Het ook insturen van gegevens uit de referentiegebieden heeft als voordeel dat de vervolgingsgevallen er uit kunnen worden gedestilleerd. Hierover zal elders in dit verslag uitvoeriger worden bericht. Het is verheugend te merken, dat het korps vrijwilligers geleidelijk groeit. Hierdoor zijn van enkele tot nu toe onderbelichte gebieden in 1994 gegevens binnengekomen. Voorbeelden zijn de omgeving van Vledder en delen van het Hunzedal. Toch zijn er nog delen van Drenthe waar geen gegevens worden verzameld, zoals delen van de Veenkolonië n en de omgeving van Zuidwolde.