De Flevopolders zijn vooral bekend vanwege de kiekendieven. Heden ten dage gaat het vooral om Bruine Kiekendieven, maar in het verleden waren de polders dè plek in Europa waar Bruine, Blauwe en Grauwe Kiekendief tegelijk konden worden waargenomen. Helaas, die tijden zijn voorbij. Voor Blauwe Kiekendieven is men tegenwoordig aangewezen op de Waddeneilanden, voor de Grauwe Kiekendief op de braakgelegde akkers in Noord-Groningen. Dat er in de Flevopolders meer roofvogelsoorten dan kiekendieven voorkomen, leek tot voor kort een goed bewaard geheim. Toch heeft de provincie Flevoland een fors oppervlak bos. Dat bos is al geruime tijd geschikt voor boombroedende roofvogels. Het is vooral door de activiteiten van de medewerkers van Staatsbosbeheer dat roofvogels sinds 1989 op grote schaal in de bossen worden gekarteerd en worden geringd (de Roder, Nap & Bijlsma 1994).