Voor een groot deel van Nederland dat vorig jaar nog niet onder de hoede van Werkgroep Roofvogels viel, zijn nog geen coördinatoren gevonden. Wèl zijn er gegevens binnengekomen, soms in de vorm van formulieren, soms in de vorm van een verslag. Dit alles is terecht gekomen op het centrale adres van de werkgroep. Hieronder volgt per gebied een beknopte weergave van het binnengekomen materiaal. De ligging van de gebieden is weergegeven in figuur 1.