De Werkgroep Slechtvalk Nederland werd opgericht eind 1993 naar aanleiding van het broedgeval op de Limburgse centrale om een meer officieel tintje te geven naar toekomstige sponsors. Het devies luidt: “studie, bescherming en uitbreiding”. Dat er een verdere uitbreiding in Nederland komt, staat vrijwel vast. We hoeven er maar op te wachten en naar het zich laat aanzien niet al te lang!