Op dinsdag 20 december 1994, vond in het Vogelasiel Someren e.o. een oprichtingsvergadering plaats voor een steunpunt tegen roofvogelvervolging in Noord-Brabant. De vergadering werd bijgewoond door Maria Quist van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) en Hans Peeters van Vogelbescherming. Op de vergadering waren verder vertegenwoordigers van de Politie, Algemene Inspectiedienst (AID), Staatsbosbeheer (SBB), Brabants Landschap, Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en leden van een zestal vogel werkgroepen aanwezig.