Op dinsdag acht november werd in Goes het startsein gegeven voor de coördinatie van roofvogelonderzoek in Zeeland. Die avond werden door drie lezingen zo’n zestig geïnteresseerden naar Goes gelokt. André Bourgonje sprak over het voedsel van overwinterende Bruine en Blauwe Kiekendieven in het Verdronken Land van Saeftinge, Maria Quist over de Werkgroep Roofvogels Nederland en Rob Bijlsma over onderzoek naar broedende roofvogels. Vervolgens werd een tweede avond gepland (donderdag 2 februari 1995 te Goes). Op de agenda stonden coördinatie van het roofvogelonderzoek in Zeeland, broedvogelonderzoek, roofvogelvervolging en risico’s verbonden aan nestbezoek. Bij dit laatste moet U niet denken aan het uit een boom vallen (in Zeeland staan alleen maar populieren), maar aan verstoring van in rietvelden broedende Bruine Kiekendieven door nestbezoek.