Eind 1994 verzorgde de Werkgroep Roofvogels Nederland een roofvogelexpositie bij de Natuur- en Vogelwacht in Dordrecht. Ter afsluiting van dit gebeuren hielden Maria Quist en Rob Bijlsma op 1 november een sprankelende lezing over het wel en wee van roofvogels in Nederland. De belangstelling voor deze lezing was, net als voor de daaraan voorafgaande expositie, overweldigend. Uiteindelijk leidden de prachtige foto’s en de enthousiaste verhalen van Maria en Rob tot de oprichting van roofvogelwerkgroep “Eiland van Dordrecht”.