Daar ik zeer geïnteresseerd ben in roofvogels en lid ben van de Vogel werkgroep Castricum, had ik de intentie een roofvogelwerkgroep op te richten. Van de Werkgroep Roofvogels Nederland, die al jaren intensief onderzoek doet in de noordelijke provincies, vernam ik dat zij hun werkgebied wilden uitbreiden. Dit gegeven was voor mij de aanleiding om de Roofvogelwerkgroep Castricum op te richten. Voor dit idee waren op de jaarvergadering van onze Vogel werkgroep meerdere mensen enthousiast. Met een groepje van vijf man startten we. We beschouwen dit eerste jaar als een aanloopjaar, waarin we ons goed willen voorbereiden op het roofvogelonderzoek. Inmiddels is onze groep uitgebreid tot zeven man (H. Schoonenberg, H. Huneker, G. Corbett, H. Levering, P. Zwitser, F. ten Kleij en J. Terlingen), aangevuld met drie man van Vogelwerkgroep Bergen (D. Vlugt, L. Knijsberg en A. Tamis). Samen gaan wij het gebied van Bergen tot aan Schoorl inventariseren. Het werkgebied van de afdeling Castricum is het duingebied vanaf Wijk aan Zee tot Egmond aan Zee. De afdeling Bergen neemt het gebied vanaf Egmond aan Zee tot de noordgrens van de Schooorlse duinen voor zijn rekening. Inmiddels is contact opgenomen met Staatsbosbeheer Schoorl.