Ieder jaar wordt in het jaarverslag van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) een overzicht gegeven van de vervolging van (roof)vogels en andere dieren die in het verslagjaar heeft plaatsgevonden. Het overzicht van dit jaar is samengesteld op basis van meldingen uit de zes noordelijke provincies, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het overzicht is niet volledig omdat op dit moment (medio januari 1995) de uitslag van het onderzoek aan 21 vogels (1 Kokmeeuw, 15 Buizerds, 1 Torenvalk, 3 Merels en 1 Havik) nog niet van het ID-DLO is ontvangen.