Het aantal Smellekens en Slechtvalken op een eiland voor de kust van Mississippi bleek in het voorjaar nauw samen te hangen met het aantal pleisterende zangvogels (dat laatste bepaald aan de hand van mistnetvangsten).