Een groot deel van de WRN-medewerkers is nauwelijks meer te bereiken overdag. Elk vrij uur, zolang het licht is, wordt in het veld doorgebracht. De wallen onder de ogen groeien en de stemming lijkt soms wat prikkelbaar. Slaapgebrek! De eerste resultaten komen binnen maar het beeld voor 1995 is nog lang niet duidelijk. Plaatselijk lijkt de buizerdstand weer wat aan te trekken, al is dat nog lang niet overal het geval. De Grauwe Kiekendieven zijn weer terug en Ben Koks en de zijnen zijn zeer tevreden over aantallen en broedselgrootte. Minder positieve geluiden kwamen ons ter ore over de Havik. Verlaten broedplaatsen en kleine legsels, zowel in Drenthe als op de Veluwe. Maar ook hier weer uitzonderingen. We wachten af. Tegen de tijd dat de volgende Takkeling uitkomt zullen we meer weten. Zojuist ontvingen we de mededeling dat een 63-jarige man uit Heino heeft bekend dat hij de 16 Buizerds en 1 Havik die door een lid van de WRN dood waren aangetroffen, heeft vergiftigd omdat hij de wildstand in het gebied wilde verbeteren. Het is de vierde grote vergiftigingszaak dit jaar, naast tientallen kleinere incidenten. In Sint Anthonis (Brabant) werden 11 Buizerds, 1 Havik, 1 Torenvalk en uitgelegd aas gevonden. De politie vond chemisch-toxicologisch onderzoek niet nodig. Het Steunpunt Noord-Brabant van de WRN heeft verschrikkelijk veel moeite moeten doen om de dieren, via de AID, alsnog onderzocht te krijgen. Een deel van de vogels bleek vergiftigd, in een deel werden hagelkorrels aangetroffen.