Over valkeniers bestaan veel misverstanden. Wat is een valkenier of havikier nu voor iemand en wat doet hij of zij precies. In zijn algemeenheid zijn valkeniers mensen die veel kennis van roofvogels bezitten. Een beperkt aantal valkeniers “voert” een vogel, meestal een Havik en soms een Slechtvalk of andere roofvogelsoort. Daarmee wordt geregeld gejaagd.