In aansluiting op het artikel van de heren Dijkman en de Vries (De Takkeling 3/1, 1995: 19) wil ik het volgende vermelden. Nadat ik het artikel met belangstelling had gelezen (en trouwens ook alle andere artikelen) kwam bij mij in herinnering dat ik in dezelfde tijd als genoemde waarneming (24 oktober 1994) eveneens vele Buizerds heb gezien. Dit was op 18 oktober 1994, hetgeen ik kon nagaan in mijn aantekeningen. Het weer was die dag zonnig met een lichte sluierbewolking en een matige oostenwind.